JULES x OSMAN

Osman, 32 jaar, is afkomstig uit Somalië. Hij is 12 jaar in Nederland. Zijn asielaanvraag is afgewezen. De burgeroorlog in Somalië heeft zijn tol geëist van Yoonis Osman Nuur . Zijn ouders en de grootmoeder, die hem opvoedde, werden vermoord. Hij werd ingelijfd door terreurbeweging El Shabab. In 2004 vluchtte hij naar Nederland, maar zonder identiteitspapieren uit Somalië – waar geen functionerende burgerlijke stand is die documenten verstrekt- werd zijn vluchtverhaal niet geloofd door de IND. Hij probeerde zijn geluk in Zweden, maar werd weer teruggestuurd naar Nederland. De IND blijft ontkennen dat hij uit Zuid Somalië komt. Al 12 jaar verblijft Yoonis ongedocumenteerd in Nederland, zonder perspectief maar met een ijzeren wil om zijn leven toch inhoud te geven, o.a. als woordvoerder van de groep afgewezen asielzoekers, Wij Zijn Hier. De film belicht op poëtische wijze het leven van iemand die tegen zijn zin gedwongen is om ‘niets te doen’, omdat hij niet mag werken of studeren.
Gemaakt door: Biserka Šuran
Inleiding: Jules Deelder